Svetsning

Stora byggen och anläggningar som vägar och broar kräver oftast mycket svetsarbeten. I dessa fall gäller det som regel, utöver balkar, även armeringsjärn. Till dessa byggen hör även underhåll av maskiner som kranar och andra lyftanordningar. Det kan även röra sig om arbete med järnvägsräls och på varv samt offshore men även containrar och jobb på ledningar som fjärrvärme och naturgas.

Svetsning i extrema miljöer

UndervattenssvetsningFör att smälta ihop metallytor under svetsning krävs energi, vilket kan komma från exempelvis elektrisk båge, laser eller vanligast gaslåga. Utvecklingen inom tekniken har medfört att man kan svetsa under vatten och även uppe i rymden. Viktigt är att de svetselektroder som används är torra och att ytorna som skall svetsas är rena och fria från rost.

Svetsfogarna har efter färdigt arbete fortfarande spänningar och för att motverka kvarstående restspänningar värmebehandlas fogen och området kring denna. Det förekommer också att man delar upp svetsfogen i mindre fyllnadsdelar, vilket även det hämmar spänningar. Dessa kan annars leda till utmattning och korrosion av materialet.