Bandsågar

En bandsåg är en såg där sågklingan består av ett tunt stålband som ligger i cirkel, prytt med sågtänder runt om. Detta stålband går under benämningen bandsågsblad, och är ofta upplagt på två hjul vilka är placerade ovanpå varandra. Detta ger en så kallad stående bandsåg. Om hjulen är placerade efter varandra horisontellt kallas sågen för liggande bandsåg, och denna typ av såg är vanlig på sågverk för att klyva timmer. En bandsåg kan vara både manuellt driven eller drivas av elektricitet.

När uppfanns bandsågen?

Bandsågen uppfanns i början av 1800-talet i England, men bristen på lämpliga material att såga med det något tunna sågbladet gjorde att sågen inte slog igenom till fullo förrän runt 1800-talets mitt. Bandsågen fick sitt stora offentliga genombrott när den ställdes ut på världsutställningen i Paris år 1855, då med ett förstärkt och mer hållbart bandsågsblad. Bandet var på denna modell svetsat ihop till ett ändlöst band istället för lödda med hårdlödning vid skarven, vilket underlättade sågens användning markant.

Hur används bandsågen?

Den såg som främst används för snickerier är en stående typ av bandsåg som kan förekomma i olika storlekar och utföranden, men alltid med en hjuldiameter från 300mm till 900mm. En bandsåg i ett snickeri används oftast för kontursågning av trä eller för att klyva upp virke av olika slag. Denna typ av såg är ofta utrustad med ett sågbord som kan lutas och flyttas för att maximera sågningen och få maximalt stöd för det kluvna föremålet. Snickeribandsågen har styrning av sågbladet på båda sidor om skärytan, så kallad övre och undre styrning.

Både stående och liggande bandsågar används främst inom träindustrin för att klyva timmerstockar. Hos stående bandsågar är stockarna fast monterade på en vagn som rör sig fram och tillbaka längs en räls för varje sågsnitt. Denna typ av maskin betjänas av en person som ställer in sågsnittens tjocklek varefter maskinen arbetar självständigt. En liggande bandsåg kan såga stockar till en diameter på över två meter, och liknar den stående varianten men här ligger både stockar och maskin ner horisontellt.