Svarvar

En svarv är en typ av verkstadsmaskin för skärande bearbetning där arbetsstycket roterar medan verktyget hålls stilla. Arbetsstycket sätts vanligtvis upp och spänns fast mellan två dockar där den ena fungerar fasthållande och drivande, och den andra stödjande. Det finns olika typer av svarvar för trä och metall, samt för en rad andra material.

Svarven – ett verktyg med lång historia

Svarven är ett gammalt verktyg som har funnits med sedan medeltiden. Den svarv som främst användes då var stångsvarven som då bestod av en elastisk gren av björk eller gran, som via ett snöre i ena änden bands fast vid en trampa. Vid svarvningen lindas snöret runt föremålet och när trampan sätts i rörelse roterar träföremålet. Dagens maskiner är naturligtvis mycket mer förfinade och finns idag i en rad elektriska och automatiska versioner.

Träsvarvar

I grund och botten är mycket likt mellan medeltidens svarvning och dagens automatiska svarvning, då båda grundar sig på ett arbetsstycke som roterar mot ett svarvstål. Det finns idag svarvar med olika hög grad av automatisering, och det finns ett brett spektra från de allra enklast och mest simpla svarvarna till helt automatiska maskiner. I dagens moderna svarvar placeras arbetsstycket ofta i ett magasin som sedan matas in i maskinen automatiskt.

Metallsvarvar

Grundutförandet hos en träsvarv och en metallsvarv skiljer sig inte mycket åt, men det finns ändå idag olika typer av maskiner tillverkade för svarvning i olika material, utrustade med olika typer av skärverktyg. Metallsvarvar utmärker sig genom att skärhuvudet är monterat på en släde vilken kan styras både manuellt, halv- eller helautomatiskt. Det finns också varianter av metallsvarvar som är utrustade med vätskekylning av arbetsstycket, vilket kan underlätta arbetet.

Karusellsvarv

På en karusellsvarv sitter spindel vertikalt istället för horisontellt vilket gör att den snurrar likt en karusell. En karusellsvarv lämpar sig bäst för arbetsstycken med relativt liten längd men med mycket stor diameter.