Kantpressning – Pressa för flexibilitet

Industrin har sedan lång tid tillbaka kunnat formge plåt efter önskemål. Dock har styrkan i själva materialet varit svår att behålla. Efterhand som tekniken utvecklats har maskiner och arbetsmetoder följt efter. Med hjälp av teknik som kantpressning är det idag möjligt att forma plåt samtidigt som styrkan bibehålls.

Sverige som industrination använder stålet inom många områden idag. Allt från skapandet av byggnader till nyckelskåp som hänger i hallen. Dessa är till stor del konstruerade av plåt. Tillverkningen av plåt sker med hjälp av kolstål och delas in i grovplåt, mediumplåt och tunnplåt. Materialet har varit ett effektivt och välanvänt material sedan 1800-talet.

Avancerade maskiner

Kantpressning är en väldigt uppskattad teknik som används vid formgivning av plåt och tillhörande arbetsdetaljer. Vanligt förekommande användningsområden är när man formger lättare metaller, så som tunnplåt och mediumplåt.

Tidigare har man inte lyckats behålla styrkan i själva plåten när man böjt och bockat materialet. Men tack vare mer avancerade maskiner och teknik har kantpressning av tunnplåt utökat möjligheterna och flexibiliteten vid behandling och formgivning av plåt. Vilket i sin tur gjort utrymme för aktörer på marknaden att påverka produktionsanpassningen i ett tidigt skede. Nu är det möjligt att foga tunnplåten redan i ett prototyp-stadie, vilket påverkar slutresultatet av produktionen positivt.