Digitaler – experter på verkstadsmaskiner

Verkstadsmaskiner är ett samlingsnamn för alla de typer av maskiner som kan hittas i en verkstad eller i en modern fabrik. Detta inkluderar maskiner som borrmaskiner, fräsmaskiner, svarvar, gnistmaskiner, hydraulpressar, hyvelmaskiner, kuggmaskiner och sågar av olika slag, för att endast nämna några. Det kan också handla om stora maskiner för ytbehandlingar som förzinkning. Alla dessa typer av maskiner kan idag vara antingen manuella, halvautomatiska eller helautomatiska beroende på maskintyp av användningsområde.

Verkstadsmaskiners utveckling

Verkstäder och fabriker är idag i mycket hög grad automatiserade och graden av säkerhet runt maskinerna är stor jämfört med för 50 eller 100 år sedan. Det medför dock alltid en risk att arbeta med stora tunga maskiner vars uppgift är att klyva, borra eller såga isär stora arbetsföremål, ofta flera gånger större än en vanlig människa.

Utvecklingen av verkstadsmaskiner har i mångt och mycket exploderat de senaste 200 åren, sedan den industriella revolutionen fick sitt genombrott. Dåtidens maskiner var med dagens mått mätt mycket simpla och ofta väldigt farliga att bemanna, och många moment på fabriksgolvet utfördes då manuellt. Idag finns det en uppsjö av verkstadsmaskiner tillgängliga för att göra det dagliga arbetet så smidigt, snabbt och säkert som möjligt, och det är få arbetsmoment i Sverige idag som kräver ett helt manuellt tillvägagångssätt. Detta gör att industrin idag är modernare och effektivare än någonsin, och i takt med att nya maskintyper presenteras rör industrin sig stadigt mot en mer automatisk framtid.

Kan verkstadsmaskiner användas för privat bruk?

På senare år har vi sett att den teknik och den maskinkunskap som används inom verkstad och industri har gett avtryck även på marknaden för privat bruk, med enklare varianter av de ofta stora och tunga verkstadsmaskinerna tillgängliga för privata köpare. Detta gör att även hantverkare eller privatpersoner kan utnyttja den kraft och kompetens som finns hos dagens verkstadsmaskiner, men i mindre skala avsedda just för hemmet eller mindre byggen.