Plasmaskärning

En plasmaskärare är en skärmaskin som fungerar i princip på samma sätt som en laserskärare. Grundprincipen bakom skärarna består helt enkelt i att en ljusstråle riktas mot det material som det ska skäras i. Ljusstrålen i sin tur används för att hetta upp materialet till en så pass hög temperatur att själva materialet förångas eller helt enkelt smälter bort i de höga temperaturerna.

Så går det till

Plasmaskäraren fungerar som sagt precis likadant, när den används skapas en ljusbåge mellan skäraren och materialet som ska beskäras. De material som skärs med plasmaskärare är oftast elektriskt ledande och kommer ofta i form av metaller av olika slag. Exempel på metaller som kan vara aktuella för sågning med plasmaskärare är bland annat aluminium, mässing och stål. Ljusstrålen hettas upp till otroligt hög temperatur, den kan bli över 50 000 grader Celsius. Denna ljusbåge hettar upp materialet så pass att man med tryckluft sedan kan blåsa bort det och därmed också skapa en skärningsprocess.

Fördelar med plasmaskärning

Fördelarna med plasmskärningen är att hastigheten med vilken skärningen utförs är så pass hög att det stycke som ska skäras till sällan påverkas. Det kan alltså skäras till utan att det böjer sig eller buktar sig åt något håll eller på något sätt.