Fräsmaskiner

Fräsmaskiner är utvecklande för att skära metall eller andra fasta material och är utrustade med ett roterande skärande verktyg av något slag. Detta skärverktyg kan oftast lutas i olika vinklar för att maximera utförandet, medan arbetsstycket (och ibland även verktyget) förflyttas antingen på längden, djupet eller i olika kombinationer av dessa. Arbetsstycket är ofta fastsatt på ett bord eller en skiva tillhörande maskinen, vilket är försedd med profilspår där skruvband kan fästa föremålet.

Hur fungerar fräsmaskinen?

Den skärande delen av fräsen är ofta gjord av snabbstål eller hårdmetall och kan rotera med mycket hög hastighet, på vissa maskiner upp till flera tusen varv i minuten. Skärdelen kan ha olika form och olika antal skärande eggar beroende på vilket maskinens primära användningsområde är. Förflyttning av arbetsstycket kan se antingen manuellt eller automatiskt beroende typ av maskin, och kan även styras digitalt i vissa utföranden. De flesta fräsmaskiner är designade för att utföra plan- eller profilfräsning, borrning, håltagning, spårning, försänkning eller gängning.

Olika typer av fräsmaskiner

Det finns både vertikala och horisontella fräsmaskiner. På en vertikal typ av fräs är spindeln vertikalt placerad och fräsverktygen är fastsatta i denna spindel där de roterar med inställd hastighet enligt maskinens prestanda. Vertikala fräsar kan i sin tur delas in i de två begreppen bäddfräsar och tornfräsar. Ett exempel på tornfräs är den klassiska Bridgeporten och dessa är generellt sett mindre än bäddfräsarna och betraktas av många som något mångsidigare.

Hos horisontella fräsmaskiner är fräsverktyget monterat på en horisontell bom över bordet vilket ofta är utrustat med ett stödlager i ena änden. Stora delar av de horisontella fräsmaskinerna kan rotera arbetsbordet +15/-15 grader vilket även möjliggör vinkelfräsning.

Fräsmaskiner är en växande marknad och den nya generationen av numeriskt styrda maskiner har ökat andelen fräsningsoperationen och fräsning är idag en mångsidig metod för bearbetning. Nya utvecklingsmöjligheter av gamla maskinfunktioner bidrar till denna utveckling, tillsammans med nya verkstadstyper. Dagens moderna typer av fräsmaskiner möjliggör arbetsområden såsom ansatsfräsning, borrning, kapning och spårstickning bland andra. Användningsområdena för dagens maskiner är nästintill oändliga.